Hurtigere fra råbalance til årsrapport

Deloitte

Cases

Projektinfo

Case

Kunde

Deloitte

Services

Platforme og systemer

AI som del af løsningen

Leverancer

No items found.

Teknologier

No items found.

Deloitte udarbejder mellem 30-40.000 årsrapporter og skatteopgørelser hvert eneste år. Det er mange, hvorfor selv små tidsbesparelser på hver rapport ville få en markant effekt.

I syv år benyttede Deloitte en egenudviklet applikation til at udarbejde årsrapporter og skattehæfter for deres kunder. Systemet fungerede fint ved fødslen, men tiden var over årene løbet fra det. Processerne var komplekse, fortrinsvis manuelle og langsommelige. Dertil krævede det tid og kræfter at komme i gang med systemet, som ikke var begyndervenligt. Udover at skabe flaskehalse i udviklingsarbejdet, udgjorde personafhængighed også en forretningsmæssig risiko.

Det primære formål, med at udvikle en ny løsning, var at mindske tidsforbruget ved udarbejdelse af rapporter og på udvikling af nye rapporttyper. Herudover ønskede man at nedbringe den påkrævede tid til oplæring samt at udnytte rapporternes store datamængde bedre.

Løsning

Løsningen skulle leve op til brugernes behov ved at være browserbaseret og lynhurtig. Loadtime blev en vigtig KPI, ligesom det var et ønske at fjerne genereringstiden, så rapporterne altid var live-opdaterede. I udviklingsfasen undersøgte vi selve rapportprocessen for at identificere, hvor de største gevinster lå.

Før var processen manuel og meget tidskrævende, særligt på nye kunder, hvilket blev væsentligt forbedret i den nye løsning, FACT, ved brug af intelligente algoritmer, der bliver bedre og bedre over tid (supervised learning).

Systemet er “trænet” af et fagligt team til vælge det indhold, der på baggrund af tallene i kontoplanen er relevant. Systemet “skriver” altså et udkast til rapporten med udgangspunkt i årsregnskabsloven, som det faglige team har “lært” det at gøre.

Revisoren arbejder nu videre med rapporten i en avanceret editor. Konceptet er “what you see is what you get”, så revisoren kan regne med, at den færdige pdf-rapport har sideskift, orddelinger mv. som i editoren. Systemet guider revisoren med forskellige reminders og advarsler, hvilket er en afgørende, indbygget kontrol til at sikre korrekt regnskabsudarbejdelse og overholdelse af regler/lovgivning.

De store mængder data i løsningen kan tilgås centralt og dermed bruges til værdiskabende forretningsformål.

Resultat

Det nye system har først og fremmest muliggjort, at nye rapporttyper kan udarbejdes af medarbejdere, der ikke besidder særlige it-kompetencer. Dertil er effektivitetsforbedringerne allerede meget tydelig, da Deloitte oplever en mærkbar reduktion i tiden til udarbejdelse af årsrapporter og skatteopgørelser for kunderne

Det plejede at tage én dags uddannelse at opnå kompetence til at udfærdige en rapport. Ved end-to-end test af det nye system blev det demonstreret, at en revisor kunne lære at lave en rapport på 30 minutter. Hvilken forbedring! Deloitte har derfor udrullet den nye applikation uden central træning af ca. 800 revisorer. De har derimod adgang til en række self-service learning-videoer.

No items found.

Kunderne siger

Case

”Lanceringen af FACT har været en stor succes i vores forretning. Dels har vores revisorer set meget frem til et nyt og fremtidssikret system, ligesom det har været overraskende nemt at onboarde vores medarbejdere i den nye applikation. Dette skyldes i høj grad den meget intuitive brugerflade og navigation i systemet, ligesom vores fokus på self-learning har båret frugt.”

Christian Lehmann Nielsen

Partner, Audit Innovation & Transformation Leader, Deloitte Danmark

Kontakt os

Case
Mads Hofman Hansen
Partner, CEO