App til live indsamling af byrumsiagttagelser

Gehl Architects

Cases

Projektinfo

Case

Kunde

Gehl Architects

Services

No items found.

Leverancer

UX Design

Udvikling

User research

Teknologier

Ruby on Rails

Gehl er nogle af verdens mest efterspurgte byplanlæggere. Du kender dem måske fra deres arbejde med Carlsberg Byen i København, men de har også sat deres aftryk på bl.a. Times Square i New York og arbejdet med at gøre Mexico City til en cykelby.

En stor del af Gehls arbejde handler om at observere og studere hvordan vi bruger byrummet. Og det er her vi kommer ind i billedet.

Udfordringen

Når Gehl laver research i byrummet indsamler de en masse data. Det er fx sådan noget som antallet af cyklister fordelt på køn og alder, eller hvordan grupper af mennesker samles, hvor de samles og den demografiske sammensætning af dem.

Førhen blev denne data samlet ind med pen og papir og derefter aggregeret i Excel. På større researchprojekter med mange observatører var det et stort og tidskrævende arbejde, hvor der skulle en masse manuelt indtastningsarbejde til før man kunne begynde at analysere på dataen.

Når Gehl laver research er mængden af data afgørende for validiteten af deres resultater. Derfor ville det være hensigtsmæssigt, hvis der fandtes en enkel måde at skalere indsamlingen af data og derefter aggrere dem uden at der skulle være en person der sad og tastede dem ind.

Måske kunne man lave et system til det?

Løsningen

Løsningen på Gehls udfordring blev et enkelt system, som byrumsobservatørerne kan tage med sig i "marken" på deres mobil eller tablet. Der kan være uendeligt mange observatører på det samme researchprojekt, data flyder automatisk sammen og samles i "skyen", hvor Gehls analytikere nemt og enkelt kan arbejde videre med den.

Løsningen har givet Gehl et værktøj som har gjort dataindsamling lettere og mindre tidskrævende, men som også har gjort det muligt for Gehl at sælge værktøjet som et produkt i sig selv.

No items found.

Kunderne siger

Case

Kontakt os

Case
Mads Hofman Hansen
Partner, CEO