Uddannelse- og støtte til onkologer via Webapp

Region Hovedstaden

Cases

Projektinfo

Case

Kunde

Region Hovedstaden

Services

AI som del af løsningen

Leverancer

Platform- og API arkitektur

Brugertests

Integration

UX Design

UI Design

Teknologier

JavaScript

React

Ruby on Rails

Digital Health er et nøgleværktøj til forbedring af vores sundhedsvæsen og til opnåelse af bedre livskvalitet for borgere i Danmark og hele verden. Digital Health sætter teknologi i relation til mennesker med uanede muligheder. I Abtion hjælper vi med at formgive de rigtige løsninger i tæt relation til etik, compliance og persondatabeskyttelse. Vi har specialiseret os i udvikling af IT-løsninger til Digital Health og for CAT-app sætter vi hurtighed, vejledning, datafortolkning i tæt relation til lægers daglige arbejde. En schweizerkniv i en vigtig vurderingssituation.

Udfordringen

Blodpropper hos patienter med kræft, er for den uindviede ikke noget der fylder særlig meget. Men for patienter i behandling for kræft, er blodpropper og behandlingen af blodpropper meget ømtåleligt. Behandling af blodpropper sker typisk med blodfortyndende medicin, så en blodprop kan løsne sig. Det kan dog være risikabelt at give den forkerte blodfortyndende medicin og med mange hundrede forskellige kræftbehandlinger og  flere blodfortyndende præparater, er lægemiddel-interaktioner ikke noget man som læge kan overskue. Vi ønskede sammen med vores samarbejdspartnere at vejlede, uddanne og støtte beslutningsretorikken for onkologer og hjertelæger samtidigt med at reducere tidsforbruget.

Mål

Hele projektet har været en undersøgelse af behandlingsmetodeforbedringer, men også støtte til eksisterende daglige udfordringer for læger. Følgende ikke udtømmende liste af mål er sat og projektet er ikke afsluttet endnu (2022).


Kendskab: Få indsigt i og vær bekendt med faktorer der påvirker valg af antitrombotisk behandling
Færdigheder: Brug af Webapp til assisteret perspektiv på behandlingsform
Formål: Evaluere den bedste antitrombotiske behandlingsstrategi ved CAT

Løsningen

En af forudsætningerne for en vellykket løsning, var anvendelsespræmissen. Oftest skulle vurderingen af om hvorvidt en kræftpatient skulle have den ene eller anden type behandling ske af én læge i samråd med sig selv. Der var ikke værktøjer eller tid til at undersøge sammenhæng mellem forskellige medicinske præparater. Det betød at beslutningen var taget på et meget lille datagrundlag og til dels med mavefornemmelse for den mindst risikofyldte løsning som måske ikke var i patientens interesse..

Løsningen skulle dermed ikke kun stille data til rådighed, den skulle også være så let tilgængelig, at den kunne bruges under en behandling. Vi har skabt et simpelt interface, som rammer en god balance mellem detaljegrad, inputmuligheder og samtidig få genereret et resultat, som lægen kan bruge. Genereringen tager udgangspunkt i en simpel algoritme, som over tiden kan udbygges og beriges med endnu flere data.

Over tid er det også tanken at platformen også skal have en patienthenvendt løsning, så stamdata på patienten kan bruges direkte og hvor "consent" og datatæthed er langt større.

No items found.

Kunderne siger

Case

Kontakt os

Case
Mads Hofman Hansen
Partner, CEO